Årsmøte 2023 VIF

Årsmøte for 2023 avholdes 18.mars 2024 kl.19.00 på Kajakkhuset.

Frist for å sende inn saker er 4 mars.

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på hjemmeside og Facebook.

Vel møtt til årsmøtet!

Hilsen styret i Vaaler Idrettsforening