Utviklingsstipend – 2024

Det er mulig for utøvere i Vaaler IF å søke om økonomisk støtte fra utviklingsstipendet.

Kriteriene er:
– utøveren har store utgifter i forbindelse med utøvelsen av sin idrett
– utøveren er mellom 13 og 20 år
– utøveren forplikter seg til å profilere klubben og bidra som et et positivt forbilde for nye og eksisterende medlemmer

Styret kan, i spesielle tilfeller, øve et visst skjønn når det gjelder den øvre aldersgrensen, slik at støtte unntaksvis kan gis til utøvere over 20 år.  Ved utøvelse av skjønn skal styret ta hensyn til at ordningen er et ungdomstiltak slik at støtte ikke gis til utøvere etter fylte 23 år.

Det blir 2 søknadsfrister pr år: 15/5 og 31/10.